LỊCH CÔNG TÁC ( 04/07 - 10/07)

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2
04/07
8:00 Hội trường UBND tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Huỳnh Thanh Nam
14:00 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh Họp trực tuyến kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT Trần Quốc Hùng
Thứ 3
05/07
7:30 Ban Tuyên giáo TU Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022 Huỳnh Thanh Nam
8:00 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh Họp cho ý kiến xin chủ trương diễn tập Võ Thành Hưng
8:00 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 phiên thứ 15 với các địa phương Nguyễn Trung Hiếu
8:30 Sở LĐTBXH Tham gia khảo sát chính sách và thực trạng huy động nguồn lực thực thi chính sách đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phòng Công nghệ thông tin, Bưu chính và Viễn thông
14:00 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh Họp Khối một số nội dung 14h ngày 05/7/2022 Huỳnh Thanh Nam
Thứ 4
06/07
8:00 Sở Xây dựng Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật Trần Quốc Hùng, Hoàng Xuân Liên
8:30 Sở LĐTBXH Họp thống nhất một số nội dung trong Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 20222-2025 Võ Thành Hưng
14:00 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Họp UBND tỉnh tháng 7 (ngày 06/7/2022) Nguyễn Tấn Đức
Thứ 5
07/07
8:00 Hậu Giang Tham dự Tuần lễ thúc đẩy Chuyển đổi số phát triển kinh tế Vùng - Hậu Giang 2022 Nguyễn Tấn Đức, Phòng Công nghệ thông tin, Bưu chính và Viễn thông, Trung tâm Giám sát, điều hành Kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh
8:00 Hội trường B Tỉnh ủy Dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2022 Huỳnh Thanh Nam
8:00 HT.UBND tỉnh Tham dự Hội nghị cho ý kiến thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Nguyễn Tấn Đức
8:00 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Hội nghị cho ý kiến thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cuối kỳ) và dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thứ 6
08/07
7:30 Hội trường B Tỉnh uỷ - Văn phòng Tỉnh ủy Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20
Thứ 7
09/07
Chủ Nhật
10/07

Ghi chú:

[7:30 19/07/2022] Tham dự Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Thành phần: Nguyễn Tấn Đức - Địa điểm: Hội trường B Tỉnh ủy.