LỊCH CÔNG TÁC ( 23/05 - 29/05)

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2
23/05
7:30 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh Mời họp cho ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh; thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc UBND các thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh
8:00 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh Cho ý kiến các dự án núi, Đề án du lịch sinh thái, Đề án cho thuê môi trường rừng, báo cáo cơ chế đặc thù thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, giải trình khu công nghiệp Hiệp Thạnh
14:00 Hội trường UBND tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh Làm việc với Nhà đầu tư xin nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu – Xa mát (giai đoạn 1)
Thứ 3
24/05
13:30 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh Cho ý kiến dự án của Cty CP Xử lý chất thải Tây Ninh, Cty TNHH Tấn Khang, các dự án núi, đề án cho thuê môi trường rừng và du lịch sinh thái; báo cáo cơ chế đặc thù; khu công nghiệp Hiệp Thạnh
14:00 Phòng họp 3 - Văn phòng UBND tỉnh Họp cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
14:00 Phòng họp 2 - Văn phòng UBND tỉnh Chuyên đề ngày 24 tháng 5 năm 2022
Thứ 4
25/05
13:30 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ngày 25/5/2022
Thứ 5
26/05
8:00 Hội trường Tỉnh ủy - Văn phòng UBND tỉnh Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021
Thứ 6
27/05
10:00 - Văn phòng UBND tỉnh Mời tham dự Hội nghị thông báo dự thảo Báo cáo kiểm toán Chuyên đề về quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh
Thứ 7
28/05
8:00 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh Họp các nội dung liên quan đến dự án núi
Chủ Nhật
29/05

Ghi chú: