LỊCH CÔNG TÁC ( 25/09 - 01/10)

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2
25/09
8:30 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh Họp chuẩn bị các nội dung giải trình chuyển mục đích sử dụng rừng
Thứ 3
26/09
14:00 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh (phiên tháng 9/2023)
Thứ 4
27/09
8:00 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh họp cho ý kiến về việc xử lý vướng mắc, khó khăn trong việc thẩm định Hồ sơ thiết kế, dự toán trang thiết bị y tế thuộc dự án: Đầu tư trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế tuyến huyện và 42 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh
Thứ 5
28/09
8:00 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh Họp cho ý kiến việc tiếp nhận dự án nhà máy sản xuất vải dệt kim cao cấp và phụ liệu đồng bộ của Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam
13:30 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Họp CT, các PCT UBND tỉnh ngày 28/9/2023 vào lúc 13h30
Thứ 6
29/09
13:30 Phòng họp 2 - Văn phòng UBND tỉnh Họp Tổ phân tích, đánh giá dữ liệu được tích hợp về Hệ thống giám sát, điều hành (Hệ thống IOC)
14:00 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh Làm việc với Công ty TNHH Aeon Việt Nam
Thứ 7
30/09
7:30 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương KTXH 9 tháng 2023 (7h30)
Chủ Nhật
01/10

Ghi chú: