LỊCH CÔNG TÁC NĂM 2020

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2 8:00 HT.SỞ TTTT Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Trần Văn Dững, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Đức, Văn phòng, Thanh tra Sở, Phòng Công nghệ thông tin, Bưu chính và Viễn thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6

Ghi chú: