LỊCH CÔNG TÁC NĂM 2019

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2
Thứ 3 8:00 Nghĩa trang liệt sỹ đồi 82 Tây Ninh Mời khảo sát thực địa và cho ý kiến về Đề án “Nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tây Ninh và xây dựng Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Cam-pu-chia” Trần Quốc Hùng
14:00 Sở Xây dựng Lấy ý kiến về việc tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương thuê đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020 và các năm tiếp theo Trần Quốc Hùng
Thứ 4 8:00 HT.UBND tỉnh Hội nghị sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Thanh tra Sở
8:30 TP.HCM Hội thảo nâng cao hiệu quả kinh doanh trong kỷ nguyên số hóa và trí tuệ nhân tạo Nguyễn Tấn Đức, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
14:00 HĐND tỉnh Góp ý dự án Luật Thư viện.
Thứ 5 8:00 Phú Yên Hội nghị tập huấn phòng chống in lậu tại Phú yên Thanh tra Sở, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Thứ 6

Ghi chú:

[14:00 02/10/2019] Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019 - Thành phần: Văn phòng - Địa điểm: HT.Sở TTTT. [14:00 02/10/2019] Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2019 - Thành phần: Trần Quốc Hùng, Văn phòng - Địa điểm: HT.Sở TTTT.