LỊCH CÔNG TÁC ( 25/09 - 01/10)

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2
25/09
Thứ 3
26/09
14:00 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh (phiên tháng 9/2023)
Thứ 4
27/09
Thứ 5
28/09
Thứ 6
29/09
Thứ 7
30/09
Chủ Nhật
01/10

Ghi chú:

[7:00 06/12/2023] HỌP TỈNH ỦY (629-GM-TU) - Thành phần: Châu Văn Văn,
Ban Giám đốc - Địa điểm: TỈNH ỦY.