LỊCH CÔNG TÁC ( 20/03 - 26/03)

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2
20/03
Thứ 3
21/03
9:00 Phòng họp - SCT GM Họp làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Công Thương về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thưong GĐ Lê Anh Tuấn,
Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở
9:00 Phòng họp STNMT CKS GIẤY MỜI Về việc họp cho ý kiến đối với nội dung Dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Giấy phép gia hạn khai thác khoáng sản của DNTN Cát đá sỏi Minh Hưng tại đoạn sông Sài Gòn từ Km 19 đến Km 29 thuộc địa phận xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và xã Thạnh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương GĐ Lê Anh Tuấn,
Thứ 4
22/03
7:30 Hội trường B - Hội trường tỉnh ủy Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) GĐ Lê Anh Tuấn,
Thứ 5
23/03
Thứ 6
24/03
14:00 Hội trường B - hội trường tỉnh ủy HỌP BCHĐB TỈNH NGÀY 31.3.2023 (LẦN THỨ 26) Đang chờ phân công tham dự,
Thứ 7
25/03
Chủ Nhật
26/03

Ghi chú:

[9:00 07/04/2023] Lấy ý kiến hỗ trợ đoàn doanh nghiệp Đài Loan khảo sát môi trường đầu tư. - Thành phần: GĐ Lê Anh Tuấn,
- Địa điểm: Hội trường UBND Tỉnh .