LỊCH CÔNG TÁC NĂM 2020

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2 7:00 Bình Thuận, Bình Định tham dự kết nối cung cầu hàng hóa các DN Tây Ninh với các DN tỉnh Bình Thuận và Bình Định (từ ngày 06-10/7/2020) PGĐ Lê Văn Tường, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, Phòng QLTM
14:00 hội trường SCT Hội nghị điển hình tiên tiến gđ 2015-2020 (06/7) Văn phòng Sở, Ban Giám đốc Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, Phòng QLCN-NL, Phòng KTATMT, Phòng QLTM, Thanh tra Sở
Thứ 3 8:00 hội trường UBMTTQVN hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình ĐHĐBĐB tỉnh lần thứ XI (07/7) GĐ Lê Anh Tuấn
Thứ 4 14:00 phòng họp số 02 - STNMT họp thống nhất số liệu đo đạc công ty xây dựng trường sơn ( 08/7) Phòng KTATMT
Thứ 5
Thứ 6

Ghi chú: