LỊCH CÔNG TÁC ( 02/10 - 08/10)

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2
02/10
14:00 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh họp cho ý kiến về việc xử lý những vấn đề liên quan đến dự án GMS Tây Ninh
Thứ 3
03/10
13:30 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh (Điều chỉnh ND 3) Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 03/10/2023 (13h30)
14:00 Phòng Họp số 1 - UBND thị xã Trảng Bàng Giấy mời họp trao đổi về tổ chức giao thông tại các chốt đèn sau khi điều chỉnh theo nội dung đề nghị tại Công văn số 912/SGTVT ngày 28/7/2023.
Thứ 4
04/10
Thứ 5
05/10
8:00 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh (Đã cập nhật TL) Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản quý III năm 2023
14:00 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Họp CT, các PCT UBND tỉnh ngày 05/10/2023 vào lúc 14 giờ
Thứ 6
06/10
Thứ 7
07/10
Chủ Nhật
08/10

Ghi chú: