LỊCH CÔNG TÁC ( 04/07 - 10/07)

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2
04/07
8:00 Hội trường UBND tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Thứ 3
05/07
14:00 Phòng họp 2 - Văn phòng UBND tỉnh họp cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2030
14:00 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh Họp Khối một số nội dung 14h ngày 05/7/2022
Thứ 4
06/07
9:00 Phòng họp 3 - Văn phòng UBND tỉnh Họp cho ý kiến dự thảo Quy chế Xúc tiến ĐT-TM-DL
14:00 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Họp UBND tỉnh tháng 7 (ngày 06/7/2022)
Thứ 5
07/07
7:30 HT 29-4 - UBND thị xã Trảng Bàng Họp HĐND thị xã lần thứ 3 khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
8:00 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Hội nghị cho ý kiến thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cuối kỳ) và dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
14:00 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh Chuyên đề đất đai ngày 07/7/2022
Thứ 6
08/07
Thứ 7
09/07
Chủ Nhật
10/07

Ghi chú: