LỊCH CÔNG TÁC ( 15/08 - 21/08)

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2
15/08
7:30 Phòng họp BTV Họp Thường trực Huyện ủy Lê Ngọc Ẩn
15:00 Xã Biên Giới Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công nhận NTM xã Biên Giới Đỗ Thành Trung
Thứ 3
16/08
8:00 Hội trường A Tỉnh ủy Dự Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng CCHC Nguyễn Trí Cường
8:00 xã Biên Giới Dự Lễ công nhận nông thôn mới xã Biên Giới Đỗ Thành Trung
8:00 Ban tiếp công dân Tiếp dân tại Ban tiếp công dân (Bà Nguyễn Thị Liễu) Lê Ngọc Ẩn
8:00 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh Họp Phó Chủ khối văn hóa xã hội ngày 16-8-2022
14:00 Hội trường Huyện ủy Dự HN tổng kết Đại hội thể dục thể thao huyện Nguyễn Trí Cường
14:00 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản 07 tháng năm 2022
Thứ 4
17/08
8:00 các xã Cùng Đoàn HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện điểm dân cư liền kề Nguyễn Trí Cường
8:00 Phòng họp 2 - Văn phòng UBND tỉnh Mời họp cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2022 theo Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh (DA Lúa Vàng Việt)
9:00 Phòng họp 2 - Văn phòng UBND tỉnh Họp cho ý kiến về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 7
14:00 Hội trường Khối vận Dự HN tổng kết chiến dịch hè năm 2022 Nguyễn Trí Cường
14:00 Phòng họp 1 - Văn phòng UBND tỉnh Giấy mời họp Phó Chủ tịch khối cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình hợp tác kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố (Long An, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh)
Thứ 5
18/08
7:00 Hội trường B Tỉnh ủy Dự ĐH đại biểu lần thứ II liên hiệp các tổ chức hữa nghị tỉnh TN Nguyễn Trí Cường
7:30 Phòng họp Ban Chấp hành Họp Ban Chấp hành đảng bộ huyện Đỗ Thành Trung, Lê Ngọc Ẩn
8:00 Khác - Văn phòng UBND tỉnh Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và ở Campuchia giai đoạn XXI (mùa khô 2021-2022)
9:00 xã Long Vĩnh, xã Hảo Đước Khảo sát công tác chuẩn bị đầu tư NTM xã Long Vĩnh, Hảo Đước Đỗ Thành Trung
9:30 Phòng họp 3 UBND tỉnh Họp Hội đồng thẩm định giá đất (Dự kiến theo lịch của UB tỉnh) Đỗ Thành Trung
14:00 Làm việc với P.GD, HT các trường về công tác chuẩn bị năm mới 2022-2023 Nguyễn Trí Cường
Thứ 6
19/08
14:00 Phòng họp 1 Tiếp Đoàn kiểm tra CCHC năm 2022 của UB tỉnh Nguyễn Trí Cường
Thứ 7
20/08
Chủ Nhật
21/08

Ghi chú: