LỊCH CÔNG TÁC ( 25/09 - 01/10)

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2
25/09
8:00 Phòng họp số 1 - UBND huyện Gò Dầu Hội ý chủ tịch và phó chủ tịch UBND huyện ngày 25/9/2023
Thứ 3
26/09
14:00 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh (phiên tháng 9/2023)
14:00 Phòng họp số 1 - UBND huyện Gò Dầu Phiên họp tháng 9 năm 2023 (trực tuyến)
Thứ 4
27/09
14:00 Phòng họp số 1 - UBND huyện Gò Dầu GM họp BCĐ xây dựng NTM 9 tháng 2023
Thứ 5
28/09
Thứ 6
29/09
8:00 Phòng họp số 1 - UBND huyện Gò Dầu GM họp thông qua Phương án thiết kế các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2023:
Thứ 7
30/09
Chủ Nhật
01/10

Ghi chú: