LỊCH CÔNG TÁC ( 02/10 - 08/10)

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2
02/10
Thứ 3
03/10
8:00 HT UBND huyện - UBND huyện Tân Châu Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên huyện Tân Châu năm 2023
8:00 Phòng họp 2 - Văn phòng UBND tỉnh họp nghe Báo cáo chuyên đề về tình hình hoạt động nhà máy xử lý rác ở xã Tân Hưng và kết quả tiến độ thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5860/VP-TH ngày 10/7/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, Công văn số 2841/UBND-KT ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh
13:30 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh (Điều chỉnh ND 3) Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 03/10/2023 (13h30)
Thứ 4
04/10
6:30 Khác - UBND huyện Tân Châu Tham dự Lễ mít tinh, diễu hành tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”
8:00 Phòng họp 3 - Văn phòng UBND tỉnh Mời họp Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối ngày 04/10/2023
13:30 Phòng Họp HĐND huyện - UBND huyện Tân Châu Nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai cấp đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ kinh phí nhà ở theo Tiêu chí lẻ của tỉnh trên địa bàn huyện và Công văn số 2097/UBND ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân huyện.
14:45 Phòng họp 2 - Văn phòng UBND tỉnh Họp PCT khối ý kiến đối với nội dung văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung của Thông báo số 255/TB-KTNN về kết quả kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
16:30 Phòng họp UBND huyện - UBND huyện Tân Châu Phân Công nhiệm vụ thành viên hội đồng tuyển dụng thực hiện việc xét tuyển viên chức TT văn hóa thể thao và truyền thanh
Thứ 5
05/10
7:30 HT UBND huyện - UBND huyện Tân Châu Tham dự buổi tập huấn các nội dung liên quan đến việc thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”
8:00 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh (Đã cập nhật TL) Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản quý III năm 2023
8:00 Khác - UBND huyện Tân Châu Bàn giao diện tích đất thuộc dự án sau phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia cho các xã quản lý.
9:00 Phòng Họp HĐND huyện - UBND huyện Tân Châu về việc tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.
14:00 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Họp CT, các PCT UBND tỉnh ngày 05/10/2023 vào lúc 14 giờ
Thứ 6
06/10
14:00 Phòng Họp HĐND huyện - UBND huyện Tân Châu Tô chức cuộc họp nghe các ngành địa phương báo cáo tình hình xây dựng đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh vào mục đích cho thuê
Thứ 7
07/10
Chủ Nhật
08/10

Ghi chú: