LỊCH CÔNG TÁC ( 23/05 - 29/05)

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần
Thứ 2
23/05
7:30 Khác - UBND huyện Tân Châu Kiểm tra các dự án áp mái điện mặt trời
14:00 xã Tân Thành - UBND huyện Tân Châu Kểm tra thực địa đối với ông Trần Thế Hiển
Thứ 3
24/05
14:00 Phòng họp UBND huyện - UBND huyện Tân Châu Họp xử lý tình huống có thể xảy ra đối với ông Trần Thế Hiển
14:00 Phòng họp 2 - Văn phòng UBND tỉnh Chuyên đề ngày 24 tháng 5 năm 2022
Thứ 4
25/05
8:00 UBND xã Tân Thành - UBND huyện Tân Châu Tuyên truyền vận động ông Trần Thế Hiển
13:30 Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ngày 25/5/2022
Thứ 5
26/05
8:00 HT UBND huyện - UBND huyện Tân Châu Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
8:00 Hội trường Tỉnh ủy - Văn phòng UBND tỉnh Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021
8:00 Phòng họp UBND huyện - UBND huyện Tân Châu Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021
Thứ 6
27/05
8:00 xã Tân Thành - UBND huyện Tân Châu Thay đổi thời gian Cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với ông Trần Thế Hiển
8:00 xã Tân Thành - UBND huyện Tân Châu Tam Hoan Cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với ông Trần Thế Hiển
14:00 Phòng Họp HĐND huyện - UBND huyện Tân Châu Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC công trình TTVH TDTT huyện
Thứ 7
28/05
Chủ Nhật
29/05

Ghi chú: